Motywacja pracowników – niezbędna w biznesie

satysfakcja

Co pcha ludzi do dalszego działania? Co powoduje, że ciągle rozwijamy się i osiągamy coraz to nowe sukcesy? Chodzi oczywiście o motywację. Zjawisko to szeroko zbadane zostało przez psychologię a wnioski jakie płyną z tych badań wykorzystywane są między innymi w edukacji czy w pracy zawodowej oraz wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z ludźmi. Oprócz reklamy, która przecież nie motywuje, ale posługuje się znacznie bardziej skomplikowanym narzędziem: perswazją.

Motywacja jest skomplikowanym procesem z punktu widzenia psychologii. Ma bowiem kilka źródeł, co sprawia, że inaczej również przebiega cały proces. Jak brzmi psychologiczna definicja motywacji? Jest to stan gotowości do podjęcia zadania. Pojawia się więc również silne poczucie potrzeby i wzbudzenie energii do działania. Po co? Gdyż pojawia się obietnica nagrody za wykonanie celu.  To motywacja pozytywna. Negatywna jej odsłona polega na tym, iż mamy świadomość, iż jeśli nie wykonamy określonego celu spotka nas kara – stracimy.

W życiu zawodowym motywatorem, czyli główną nagrodą jest najczęściej wizja podwyżki, premii lub awansu. Premiowanie pracownikówjest jedną z najczęściej stosowanych strategii. Przynosi bowiem znacznie więcej korzyści i lepsze efekty niż motywowanie negatywne. Obranie odpowiedniej strategii motywacyjnej, gdy chcemy wpłynąć na podjęcie działania przez kogoś innego, jest tu bardzo istotne. Motywacja zewnętrzna jest bowiem najczęściej słabsza niż ta, która wynika z wewnętrznych potrzeb człowieka. Wewnętrzna motywacja pojawia się, gdy uświadomimy sobie sami potrzebę realizacji jakiegoś celu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat motywacji – w rolach głównych osoby, którzy ze zwykłych ludzi stali się milionerami – między innymi Steve Jobs!

Strategie motywacyjne stosuje się na każdym szczeblu zawodowym. Dziś wiele zmieniło się w tym względzie i kadra zarządzająca pracownikami jest zazwyczaj dobrze wykształcona w tym względzie, tak by motywacja pracowników [sebastiantrzaska.pl] była skuteczna i przynosiła jeszcze bardziej efektywne rezultaty

Zobacz również Jak usprawnić pracę w swojej firmie?