Destylacja frakcyjne – rodzaje badań petrochemicznych

destylacja frakcyjna

Różnorodność badań petrochemicznych spowodowana jest ciągłym rozwojem paliw oraz koniecznością czuwania nad ich odpowiednią jakością na stacjach benzynowych. Badaniami tego rodzaju zajmują się rafinerie, instytuty badawcze i wojskowe, jednostki uczelniane oraz laboratoria kontrolujące jakość paliw dostarczanych do konsumentów.

Ze względu na konieczność ujednolicenia metodyki badań, istnieją liczne normy, którym musi podlegać aparatura badawcza. Większość parametrów paliw oznacza się w sposób w pełni zautomatyzowany.

Przykładowe metody badań

Jedną z ważniejszych procedur wykonywanych podczas analizy próbki jest destylacja frakcyjna. W jej wyniku otrzymujemy różne frakcje, będące składnikami badanego materiału oraz ich wzajemne stosunki ilościowe. Rolą użytkownika jest określenie warunków badania i rozpoczęcie procedury. Analizator po wykonaniu destylacji przedstawia dam wynik w formie wydruku.

Innym przydatnym urządzeniem jest licznik cząstek. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie pomiaru wielkości cząstek. Zaawansowana technika umożliwia pomiar każdej cząstki po kolei. Urządzenie służy do badania cząstek w zawiesinach polimerów i włókien, hydrożelach oraz w emulsjach tłuszczowych. Duża rozdzielczość gwarantuje wykazanie nawet najmniejszych zmian składu próbki bardzo szybko, zanim badane parametry zbliżą się do wymaganych poziomów.

Ciekawym urządzeniem wykorzystywanym nie tylko w badaniach petrochemicznych jest analizator biogazu Dzięki niemu możliwe jest błyskawiczne zbadanie składu poszczególnych gazów biogazie. Standardem są urządzenia zdolne do pomiaru ilości trzech gazów; metanu, dwutlenku węgla i tlenu. Wynik przedstawiony jest na czytelnym wyświetlaczu.

W zależności od potrzeb użytkownika, urządzenie można skonfigurować i rozszerzyć zakres badań o kolejne związki chemiczne. Analizatory biogazu przydatne są wszędzie tam, gdzie jest obecna materia organiczna zdolna do jego produkcji, czyli na przykład oczyszczalnie ścieków lub składowiska odpadów komunalnych.