PIT 37 w Twój e-PIT

Wielu podatników zastanawia się nad możliwościami szybkiego i wygodnego rozliczenia PIT. Co roku obowiązek przygotowania deklaracji dotyczy milionów podatników, a w ramach tendencji do cyfryzacji i ułatwień w pracy coraz więcej osób szuka takich rozwiązań również w kontaktach z organami podatkowymi. Jedną z nowoczesnych możliwości może być skorzystanie z systemu Twój e-PIT. Podatnicy zastanawiają się jednak jak to działa.  Często zadają pytania jak rozliczyć PIT 37.  Dlatego warto odpowiedzieć na najpopularniejsze pytania dotyczące PIT 37 w usłudze Twój e-PIT.

Tak dla PIT 37 w Twój e-PIT

W przypadku podatników rozliczających się na formularzy PIT 37 z założenia mają oni możliwość skorzystania z systemu rozliczenia (czy też usługi) e-urzędu Twój e-PIT. Jest to usługa bezpłatna, dostępna dla każdego.  W praktyce, aby skorzystać z takiego rozliczenia należy zalogować się do portalu, wybrać Twój e-PIT, a następnie złożyć deklarację. Teoretycznie jest również możliwość niepodejmowania żadnych działań, a po spełnieniu określonych warunków ustawowych, wówczas 30 kwietnia rozliczenie takiego podatnika, przygotowane przez urząd, zostanie uznane za złożone, chyba, że rozliczył się on wcześniej lub w innej formie.

e pit 37Rozliczenie PIT 37 w Twój e – PIT

Praca nad PIT 37 w usłudze Twój e-PIT rozpoczyna się od etapu logowania. W przypadku PIT 37 logowanie jest możliwe na trzy sposoby: przez stronę rządową loginu to znaczy za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej, za pomocą danych uwierzytelniających lub przy użyciu aplikacji mObywatel. Następnie podatnik będzie mógł wybrać Twój e-PIT oraz dokonać czterech rodzajów czynności: zaakceptowanie przygotowanego zeznania, zmiana zeznania, odrzucenie przygotowanego PIT lub nie podjęcie żadnych działań. Na koniec PIT 37 można zaakceptować i wysłać.

Czy system Twój e-PIT jest bezpieczny?

Jednym z podstawowych pytań, które zgłaszają podatnicy rozważający rozliczenie swojej deklaracji w formie elektronicznej są kwestie bezpieczeństwa. Obawiają się oni po pierwsze o swoje poufne dane, po drugie o zapewnienie, że obowiązek podatkowy został spełniony w terminie.

Odpowiadając na to zagadnienie warto zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu się do wskazówek specjalistów, w tym korzystaniu z bezpiecznego sprzętu i łącza, wysyłka PIT 37 przez internet może być całkowicie bezpieczna. Po to też zostały stworzone specjalne systemy informatyczne Ministerstwa oraz szyfrowane możliwości połączeń.

W zakresie wątpliwości czy złożenie PIT w ten sposób jest wystarczające do wypełnienia obowiązku podatkowego (i to w terminie) ponownie można stwierdzić, że PIT 37 w usłudze Twój e-PIT może stanowić formę wypełnienia obowiązku ustawowego. Po przesłaniu deklaracji podatnik może (i powinien) pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru – czyli dokument, który potwierdza wypełnienie obowiązku podatkowego i stanowi dowód odpowiadający potwierdzeniu nadania listu poleconego.

Dobrowolność rozwiązania

Warto podkreślić, że skorzystanie z usługi Twój e-PIT dla PIT 37 jest całkowicie dobrowolne. Podatnik nie ma obowiązku pracy w tym systemie, może skorzystać z innych opcji. Co ważne w przypadku przygotowania deklaracji indywidualnie (poza Twój e-PIT) formularz przygotowany przez organy ustępuje pierwszeństwa tej deklaracji (indywidualnej), a podatnik nie musi dodatkowo odrzucać swojego PIT 37 w usłudze.